لحظاتی قبل شبکه های HD پکیج MBC بر روی فرکانس ۱۲۳۹۹ ماهواره بدر به روی ایر آمد که با سیسیکم قابل دریافت شد ، نکته قابل ذکر این است که فقط این فرکانس قابل بازگشایی است و شبکه MBC Persia نیز با کیفیت HD فقط در همین فرکانس قابل دریافت است.
لطفا کسانی که دریافت کردند اعلام نظر کنند.

تصاویر و پارامترهای دریافتی : ماهواره بدر – ۱۲۳۹۹ – ۲۷۵۰۰ – عمودی