از ماه اکتبر، یک کانال فیلم جدید در ایتالیا با نام Moviemax شروع به کار خواهد کرد هر چند که هنوز از تاریخ دقیق راه اندازی چیزی اعلام نشده است .ژانرهای مختلف فیلم از جمله کمدی در این شبکه به نمایش در خواهد آمد .