تلویزیون ورزشی بنفیکا در تمام سیستم عامل پرتغال قابل دریافت شد این شبکه به تازگی با اپراتور وودافون نیز قرارداد پخش امضاء کرده است اپراتور وودافون تنها اپراتوری است که قراردادی برای توزیع کانال بنفیکا نداشته است .توافق نامه جدید همچنین اجازه خواهد داد که تمام سیستم عامل های تلویزیون های پولی در پرتغال، باقیمت ۹٫۹۰ یورو در ماه شبکه بنفیکا را تماشا کنند .