شبکه های ورزشی الجزیره پخش برنامه های خود را در دو کیفیت ای دی و اچ دی برای لیگ حیزه اعلام کردند. این بازی ها در نایلست به صورت اچ دی پخش می شود.