دوستان بزرگوار این پست مرتبا بروزرسانی می شود تا دیدارهای زیادی پوشش داده شود

Biss key: B1 8B 13 4F A2 08 13 BD
11263 h 30000
(Eutelsat W1 (10.0°E
18.08.2013
Chelsea vs hiull city (فید شبکه دایرکت اسپورت اسپانیا)

Biss key: 89 CF E9 41 9C E4 A8 28
11018 h 14400
(Eutelsat 7A (7.0°E
18.08.2013
Nuremberg vs. Hertha Berlin
Biss key: 18 08 CE EE FF 14 40 53
11475 v 6666
(Eutelsat 3D (3.1°E
18.08.2013
Germay Bundesliga
Biss key: 1F 55 8C 00 B4 59 AD BA
11057 h 9874
(Eutelsat W1 (10.0°E
18.08.2013
Portuguese super liga :Sporting lisbon vs Arouca
Biss key: B1 8B 13 4F A2 08 13 BD
11263 h 30000
(Eutelsat W1 (10.0°E
18.08.2013
Bracelone vs levente (فید شبکه دایرکت اسپورت اسپانیا)

Biss key: B1 8B 13 4F A2 08 13 BD
11225 h 22500
(Eutelsat W1 (10.0°E
18.08.2013
Bracelone vs levente

ajax loader