برنامه چند شنبه با سینا، یک شو کمدی ۳۰ دقیقه هفتگی است که توسط سینا ولی الله ارائه و تولید خواهد شد. هر قسمت از این نمایش به یک موضوع خاص و بیشتر نزدیک به مسائل اجتماعی و فرهنگی کشور های فارسی زبان به خصوص ایرانیان سپری خواهد شد. این مساله شامل افرادی که در داخل یا خارج ایران زندگی می کنند هم می شود. با استفاده از ویدئو های یوتیوبی، عکس و رسانه های اجتماعی، مصاحبه و تعامل با مردم، در محیطی سرگرم کنند و شوخ طبع مسائل بررسی خواهند شد. یکی از ویژگی های اصلی این برنامه، مصاحبه با چهره های مشهور، بازیگران و هنرمندان مهمان، موسیقی دانان و شخصیت های رسانه ای و افراد موفق خواهد بود. در این برنامه با مهمان رابطه برقرار خواهند نمود و در رابطه با فعالیت های آنان بحث و تبادل نظر می گردید. علاوه بر این، سینا یک بازی خاص و نو طراحی کرده که با هر مهمان انجام خواهد داد! این شوی تلویزیونی همچنان بر روی موسیقی هم متمرکز خواهد شد. این شامل هنرمندان جدید، آهنگ ها، فیلم ها و بحث درباره اخبار مربوط به آنان نیز خواهد بود. چند شنبه حتی یک باند مخصوص دارد که موسیقی های مختلفی را در طول هر هفته به منظور حمایت و ترویج هنرمندان مختلف زیرزمینی در ایران تقدیم خواهند نمود. در پایان هر قسمت آهنگ تم اصلی نمایش نشان داده خواهد شد. سینا از بینندگان درخواست خواهد نمود تا این موسیقی را دانلود کنند و در حد ۲ دقیقه برای آن موزیک ویدئو بسازند و برای فارسی۱ ارسال کنند. بعد از دریافت کلیپ ها، بهترین کلیپ انتخاب شده و در پایان هر قسمت در هفته پخش خواهد شد. شعر تکرار شده در این آهنگ عبارت است از : ” ما باید یاد بگیریم، جوک ها را جدی نگیریم “ برای دریافت پکیج های تبلیغاتی در این برنامه با روش های زیر با فارسی۱ در ارتباط باشید [email protected]
[email protected]
www.farsi1.tv