شبکه تلویزیونی کهکشان که به یک شبکه تلویزیونی با تصمیمات عجیب و بدون آینده نگری معروف است، همان طور که اعلام کرد به آذراسپیس رفت. این شبکه تلویزیونی قبلا در ماهواره هاتبرد فرکانس ۱۱۴۷۰ و در یوتلست ۷آ در فرکانس ۱۰۷۲۱ عمودی که هر دو از ضعیف ترین فرکانس های قابل دریافت در ایران هستند پخش می شد! این بار در یک اقدام انقلابی این شبکه به ماهواره “آذراسپیس” منتقل شد و از هاتبرد قطع شد!
احتمال می دهم مشاورانی که دستور چنین اقدامات انقلابی را به این شبکه داده اند حداکثر ۱۶ سال سن دارند که چنین اقدامات و تصمیمات انقلابی و عجیبی می گیرند!
شبکه تلویزیونی کهکشان در پخش برنامه های مستند که به قول دوستان چیزی از من و تو کم ندارد معروف است. اما با اقدامات انقلابی سال های گذشته هیچ وقت نتوانسته توسط ایرانیان دیده شود!
فرکانس ۱۱۰۳۹ ماهواره AzerSpace 1 / Africasat-1A در ۴۶ درجه شرقی