شبکه*های «المنار» و «الحیات» در اعتراض به سیاست*های مداخله*جویانه دولت ترکیه، پخش سریال*های محصول این کشور را متوقف کرد که این اقدام مورد حمایت بسیاری از هنرمندان و کارگردانان مصری قرار گرفت. شبکه*های ماهواره*ای “المنار” لبنان و “الحیات” مصر در اعتراض به سیاست*های مداخله*جویانه دولت ترکیه در امور داخلی مصر و حمایت این کشور از تروریست*ها، پخش سریال*ها و تولیدات سینمایی ترکیه را متوقف کرد.
بسیاری از چهره*های شناخته شده سینما و تلویزیون مصر نیز از این اقدام حمایت کردند.
به گزارش “الیوم السابع”،* این اقدام همگام با موضع سیاسی مردم مصر علیه دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی مصر* اتخاذ شد. این تحریم شامل تمامی تولیدات فرهنگی هنری و تجاری ترکیه می*شود.
«ابراهیم حموده»، رییس شبکه ماهواره*ای النهار در نشستی در دفتر این شبکه گفت: تمامی شبکه*های دولتی مصر با این تصمیم موافقت کردند. ما امیدواریم شبکه*های خصوصی مصر نیز از ما حمایت کنند تا بتوانیم پیام خود را رساتر به دولت ترکیه برسانیم.
وی در ادامه گفت: با تحریم سریال*های ترکیه*ای مجال بیشتری به کارگردان*ها و هنرمندان داده می*شود.
تحریم سریال*های ترکیه*ای* از سوی شبکه*های سینمایی و تلویزیون مصر با استقبال خوبی همراه شده است. «مدحت المعدل*»، کارگردان مصری ضمن اعلام حمایت از این اقدام*، از آژانس*های مسافرتی مصر خواست با اهالی سینمای و تلویزیون مصر همراه شده و گردشگری ترکیه را هم تحریم کنند.
وی در این*باره گفت: همانگونه که در ماه رمضان سریال*های داخلی رضایت مخاطبان را به دست آورد، اکنون نیز سریال*های مصری می*توانند موفق*تر از قبل ظاهر شوند.