هم زبانان افغان ما که یک فصل لیگ برتر را تجربه کردن از امروز فصل دوم لیگ برتر آغاز می شود.این لیگ دارای هشت تیم از هشت منطقه افغانستان در دوگروه چهار تیمی برگزار می شود. مسابقات امسال روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت چهار بعد از ظهر آغاز می یابد. شاهین آسمایی، میوند اتلان، داباسین سپی و عقابان هندوکش در گروه الف قرار دارند که در روز جمعه شاهین آسمایی به مصاف عقابان هندوکش خواهد رفت و در آن طرف در گروه ب طوفان هریرود، سیمرغ البرز، اسپین غر بازان و موجهای آمو هم گروه شده اند.مسابقه امروز که افتتاحیه این دور از رقابتها می باشد بین دو تیم طوفان هریرود و اسپین غر بازان برگزار می شود که این رقابتها مستقیم از شبکه های طلوع و لمر قابل مشاهده است.
مشخصات دریافت این دوشبکه بر روی ماهواره:
CH : tolo & lemar
sat : express [email protected]
fer : 11495
sym : 5000
pol : H
fec : 3/4