دلیل تمام فشار های عصبی - افسردگی - بی حوصلگی و برگشت به آلمان توسط مریم اوزرلی بازیگر نقش خرم سلطان در سریال "حریم سلطان" ، حاملگی او بود ... اوزرلی الان در ماه چهارم حاملگی است و طی این مدت وی این مساله را از رسانه ها پنهان کرده بود!