شبکه Dubai Sports Bundesliga در ماهواره های بدر4 و نایلست روی ایر رفت. این شبکه عرب زبان متعلق به پکیج DU می باشد و به پخش برنامه های ورزشی می پردازد.

مشخصات دریافت شبکه Dubai Sports Bundesliga در ماهواره های بدر4 و نایلست :

Badr 4 (26.0°E) Freq: 12130 SR: 27500 Pol: Ver FEC: 3/4

Nilesat 102 (7.0°W) Freq: 12226 SR: 27500 Pol: Hor FEC: 3/4