بیم شرقی ماهواره ی یاه ست (که شبکه های پارسی بر روی آن هستند) در چه کشور ها و در چه سرزمین هایی پوشش دارد ؟

همانطوری که در تصویر مشاهده می فرمایید بیم شرقی ماهواره یاه ست پوشش بسیار بسیار خوبی در سرزمین های پارسی زبان دارد و در این سرزمین ها از قدرت بسیار خوبی برخوردار است.

بیم شرقی ماهواره یاه ست در کشور های #ایران ، #افغانستان ، #تاجیکستان ، #پاکستان ، جنوب #ترکمنستان ، جنوب #ازبکستان ، جنوب و غرب قرقیزستان ، شمال شرق #هندوستان ، سرزمین های پارسی زبان نشین #چین ، #آذربایجان ، #ارمنستان ، جنوب #گرجستان جنوب داغستان #روسیه ، جمهوری قره*باغ ، غرب و جنوب #ترکیه ، #کردستان(کلیه نواحی کردنشین) ، #عراق ، #سوریه ، #لبنان ، پلستین (#فلسطین) و سرزمین های اشغالی (#اسرائیل) ، تمامی نقاط #خلیج همیشه #فارس و دریای #پارس و #جزایر و سواحل آن ، #بحرین ، #امارات ، #قطر ، #کویت و کل شبه جزیره #عربستان (شامل عربستان سعودی ، #عمان و یمن) ، اردن ، شمال شرقی #مصر ، کل دریای سرخ و سواحل آن قابل دریافت است.

همانطوری که مشاهده می کنید این ماهواره در تمامی مناطق پارسی زبان نشین به صورت کامل پوشش بسیار خوبی دارد و دارای قدرت بسیار خوبی است.

در ادامه همچنان با تاربرگ دارندگان یاه ست در ایران همراه باشید تا نگاهی به پوشش بیم شرقی ماهواره یاه ست بیندازیم و آن را تحلیل و بررسی کنیم و ببینیم پوشش بیم شرقی ماهوره یاه ست نقطه ی عطف این ماهواره است و یا نقطه ی ضعف ؟
پس با ما همراه باشید