گفته بودید که زمان پخش سریال ها رو بگید البته زمان پخش اصلی سریال ها رو که می دونید ولی تکرارهاش رو خیلی ها نمی دوند ولی ما اینجا هم زمان پخش اصلی و هم تکرار رو می گذاریم و اگر هم تعقیر به وجود آمد دوباره بروز می کنیم.
سریال شمیم عشق از شنبه تا چهار شنبه ساعت 8 ،تکرار آن 12 بادمداد و 8 صبح به وقت تهران در شبکه ی gem tv
سریال کوزی گونه ی از شنبه تا چهار شنبه ساعت 9 ،تکرار آن 1 بامداد و 9 صبح به وقت تهران از شبکه ی gem tv
سریال حریم سلطان از شنبه تا چهار شنبه ساعت 10 ،تکرار آن 2 بامداد و 10 صبح به وقت تهران در شبکه ی gem tv
سریال از بوسه تا عشق از شنبه تا چهار شنبه ساعت 11 ،تکرار آن 3 بامداد و 11 صبح به وقت تهران در شبکه ی gem tv