صبح خلیج فارس برنامه زنده تلویزیونی است که هرهفته صبح جمعه از سیمای خلیج فارس پخش میگردد.تولیدوپخش این برنامه از اوایل اسفند ماه سال ۱۳۹۱آغازشده ویک برنامه ترکیبی مهمان ومجری محورمی باشد. در هر برنامه مهمانان ویژه ایی چون هنرمندان ، ورزشکاران ونخبگان ملی وبومی در کنارمجری مطرح کشوری حضور به عمل آورده وبا گپ وگفت لحظات شادومفرحی را برای مخاطبین برنامه خلق می نمایند. این برنامه یکی از پربیننده ترین برنامه سیمای خلیج فارس بوده که در خارج از استان هرمزگان و حتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز مخاطب دارد. آیتم های این برنامه شامل وله های شاد ومتنوع ، موسیقی ، گزارش ،پشت صحنه ،گزیده ایی از آثار هنرمندان، پیامکهای مخاطبین ومعرفی توانمندیهای اقتصادی ،علمی وفرهنگی استان هرمزگان و…می باشد. تهیه کنندگی این برنامه را پویا نامداری برعهده دارد.میهمانان این هفته برنامه صبح خلیج فارس ، هنرمند پیشکسوت رادیو و تلوزیون آقای منوچهر آذری و خواننده محبوب، آقای مجتبی کبیری با اجرای امید زندگانی از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۱۲:۳۰ صبح از شبکه خلیج فارس پخش می شود.