زمان پخش برنامه هایlider tv azerbaij رو فقط تو این تایپیک دوستان دنبال کنید