نرم افزار رسمی سام ست SAMSAT HD800ورژنv1.09.8837به تاریخ03-06-2013