امروز سخنگوی اپراتور سس اقای Markus Payer اعلام کرد : تا ۲۱ ماه ژوئن سال جاری،ماهواره SES در موقعیت مداری ۱۹٫۲ درجه شرق می ماند و سپس بعد از چندی وقفه و تغییرات کار خواهد کرد . پارامترهای ترانسپوندر بدون تغییر باقی می ماند، این تغییر در پذیرش سیگنال برای برخی از کشورهای اروپای بسیار مفدی خواهد بود. در برخی از کشورها بهبود سیگنال وجود دارد، در حالی که دیگر کشورها پذیرش سیگنال کمی بدتر می شود . آسترا ۱H در ماه ژوئن سال ۱۹۹۹ راه اندازی شد .
این ماهواره ۲۸ باند ku و ۲ فرستنده ka دارد و عمرش ۱۵ سال است . این ماهواره به عنوان یک ماهواره یدکی و یا ماهواره ای که می توان وقتی فرستنده فعال خسارت دید استفاده شود .