اگر خبرها را دنبال کنید حتما می دانید در هفته ی گذشته پخش شبکه مستند تلویزیونی Discovery Channel در رومانی و پکیج Digi TV پایان پذیرفت . نمایندگان شرکت RCS & RDS گزارش دادند : اخراج کانال دیسکاوری از رومانی هزینه ۳ برابر بیش از هزینه کانال های مشابه دیگر برای همه مشترکان داشت این در حالی که سهم مخاطبان در کانال دیسکاوری در این پلت فرم تنها در حدود ۱٪ است . با وجود بحران اقتصادی و نرخ ارز خارجی گروه Discovery تنها برای رومانی به طور پیوسته در طول سال قیمت را افزایش داده بود