با توجه به سراسری بودن شبکه یک و گستره طیف مخاطبان این شبکه و اینکه بسیاری دارای گیرنده های دیجیتالی نیستند تا از شبکه های جدید استفاده کنند، قرار است هر شب ساعت یک بامداد یک فیلم سینمایی جذاب پخش شود. شبکه یک با در نظر گرفتن تنوع و کثرت بینندگان از جمله مخاطبان شب زنده دار خود- به دلیل مشاغل گوناگون -برای تامین نیازهای مخاطبان، آثار هنری جذابی را پخش می کند.
گرچه این آثار قبلا پخش شده اند اما به دلیل پخش در برهه های گوناگون، مطمئنا برای بسیاری از مخاطبان تازگی دارند.
فیلم های سینمایی «۱۲۷ ساعت»،«خوب، بد، عجیب»، «بازپرس»، «پچ آدامز»، «طوفان شن»، «در جستجوی عدالت» و «مخمصه» عناوین فیلم های هفته اول این جشنواره فیلم است که در تأمین برنامه شبکه یک سینما تهیه می شود.