شبکه سه سیما امشب – شنبه – اولین مسابقه «رقابت بزرگ» کارتینگ و تیراندازی را به روی آنتن تلویزیون می*برد. در مسابقه «رقابت بزرگ» ۳۲ تیم ۴ نفره به صورت تک حذفی به رقابت می*پردازند.
در هر قسمت، یک تیم از دور مسابقه حذف می*شود. تیم*ها بعد از گذر از یک مرحله پرسش و پاسخ وارد مرحله*های عملی مسابقه می شوند و در اولین چالش، در یک زمین طراحی شده در جنگل وارد بازی پینت بال می*شوند.
شرکت*کنندگان در مراحل بعد آیتم*های کارتینگ، تیراندازی استقامت و ktv را پشت سرمی*گذارند.
۱۶ تیم به مرحله بعد صعود می*کنند و با یک سری لوکیشن جدید و آیتم*های طراحی شده متفاوت روبه*رو می*شوند.
این مسابقه که بر عهده سیاوش مفیدی است از امشب شنبه، دوم شهریور ماه به روی آنتن می*رود.
«رقابت بزرگ» کاری از گروه ورزش شبکه سه سیماست که در ۳۶ قسمت ۴۵ دقیقه*ای تولید شده است.