دقایقی قبل کانال gem در یاهست و اذراسپیس قطع شد .هاتبرد که توسط پروایدر arqiva پخش میشود بدون مشکل میباشد و درواقع پروایدر vicus luxlink این کانال رو قطع کرده است .
البته بنظر میرسه این قطعی موقتی باشه