از هفته گذشته بود که مستندی در مورد گربه های ایران یا همان نژاد پررشین کت در شبکه بزرگ انیمال پلنت اچ دی پخش شد. این مستند که روزهای چهارشنبه پخش میشود و در سه قسمت ساخته شده است یکی از بهترین نژادهای گربه ایرانی بحث می کند. این نژاد در ایران فعلا نایاب شده است و اگر هم پیدا بشود قیمت بسیار بالایی دار ولی در خارج از نژاد ما هنوز دارند استفاده می کنند.