امسال بر خلاف سالهای قبل کانال دوهوک در مدار ۵۷ درجه شرقی مسابقات مهم رو از الجزیره اسپرت پخش نمیکند .این کانال سالهای قبل با ارم و لوگوی کامل و اشکار الجزیره اقدام به پخش مسابقات مهم اروپایی از این رسانه میکرد .
البته امسال کانال ۳ ایران هم با نهایت دقت سعی میکنه مسابقات رو حتی الامکان از الجزیره اسپرت ندزده که بعیده این دوام بیاره !!و کما اینکه شبکه ورزش به راحتی و همچنان از این پکیج مشغول دزدی مسابقات مختلف میباشد و باید دید با این اوصاف ایا الجزیره یقه اینها رو خواهد گرفت یا خیر؟(ایران تنها جام قهرمانی باشگاههای اروپا رو جرات نکرده فعلا از الجزیره بدزده)
چون قطعا وقتی کانالی مثل دوهوک که با ارم خوده الجزیره مسابقات رو پخش میکرد امثال دست به عصا شده به احتمال فراوان مسائلی در این میان بوده که امسال از پخش امتناع کرده است .