ekspress am 81ampw650amph200ampzcTampq95


“خبرگزاری امروز”

با توجه به سوالات پیش امده در مورد فرکانسهای ۱۱۶۶۲ هاتبرد و ۱۱۵۸۵ ماهواره بدر باید خدمت دوستان عرض کنم که ۱۱۵۸۵ دو هفته ای هست افت فاحشی پیدا کرده و به همین علت هست که در نقاط بدون نویز نیز دوستان دچار مشکل شده اند .

فرکانس۱۱۶۶۲ هاتبرد نیز دو شب هست افت شدیدی پیدا کرده و احتمال تغییرات در این فرکانس زیاد هست .