همان طور که دیدید، شبکه تلویزیونی سرگرمی فارسی۱ هم به یاه ست رفت. تنها شبکه سرگرمی غیر خبری-سیاسی پارسی باقی مانده در یوتلست w3a شبکه پرشین تون می باشد که با جابجایی این شبکه به ماهواره ای همچون یاه ست، ماهواره یوتلست w3a لقب ماهواره سوخته را به خود اختصاص خواهد داد! با ورود شبکه ایران فردا به فرکانس ۱۱۲۲۱ این ماهواره، دیگر شبکه هایی که روی ماهواره یوتلست قرار است روی ایر بروند، فقط باید روی داشتن بیننده در شهرهای کوچک تر حساب باز کنند! چرا که این ماهواره در شهرهای بزرگ ظاهرا به طور کلی غیر قابل دریافت می باشد.
لازم به ذکر است بر طبق تماس مستقیم ما با تلویزیون pmc این شبکه روی ایر رفتن در یاه ست را تکذیب کرد، اما ظاهرا خبر های ضد و نقیضی از جلب رضایت این شبکه در رابطه با یاه ست به گوش می رسد!
گویا تنها تکه این پازل شبکه من و تو می باشد که همچنان بلاتکلیف مانده است.