تقریبا یکسال هست که یاهست اجرایی شده است .با گسترش پارازیتها و ترانسپاندرهایی از یاهست که پارازیت خور نیستند بسیاری از لنبی های یوتلست به یاهست تبدیل شدند ظرف این یکسال اخیر و کمتر پشت بام / بالکنی میبینید که در اون (در تهران)یاهست وجود نداشته باشد .عدم پارازیت / نصب راحت در بالکن و حیاط و در نتیجه مصون مانده ازنویز !!!از مهمترین ویژگیهایی بود که باعث استقبال یاهست شد .
با گسترش کانالهای sd جم گروپ در ترانسپاندر ۱۱۸۸۱ این ماهواره و عدم پارازیت برروی اون و گسترش پارازیتها در هاتبرد و بخصوص یوتلست و از همه مهمتر نبود کانال نشنال جئو گرافیک پیش بینی میشه لنبیهای بسیاری به سمت یاهست مانند گذشته نصب شوند .کافی است که نگاهی به کانالهای موجود در این فرکانس بیندازید تا متوجه اهمیت این فرکانس در یاهست شوید .کدام عاقلی وقتی پارازیت شدید رو یوتلست داره میاد اونو دست نزنه ؟هر خونه ای ما نصب میریم که پارازیت دارن سریع السیر با پیشنهاد یاهست موافقت میکنند .چون در یوتلست چیزی برای اونها وجود نداره .حتی در مناطق بدون نویز محلی نیز یوتلست کاملا بی مصرف هست و تنها فارسی ۱ باقی مانده که تنها یک فارسی۱ نمیتونه مانعی برای چندین کانال جم گروپ در یاهست باشه و در نتیجه یوتلست رو باید یک ماهواره تمام شده و یاهست ترانسپاندر ۱۱۸۸۱ رو باید مکانی جدید و مناسب برای کاربران و بینندگان ماهواره در ایران دانست .
مهمترین نکته در کانالهای فارسی زبان انتخاب ماهواره هست که شما حتی اگر سریالهای روز امریکایی رو همزمان با امریکا نیز پخش نمایید وقتی ماهواره و فرکانس انتخابی شما مناسب نباشه اون تلاشها و هزینه ها بی فایده خواهد بود
توضیح :این مقاله مربوط به ۱۵خرداد ماه امسال هست و در اون زمان با واکنشهای زیادی از سوی کاربران امروزنا مواجه شد و انتقادات زیادی هم به ان وارد شد ولی عملا امروز مشخص شد که کامل درست و بجا نوشته شده بود .