کم کم من و سایر همکاران محترم بنده که بسیار تلاش کردیم تا کانالهای بدرد بخور پارسی زبان رو به ماهواره های قوی و همینطور راحت برای نویزگیری منتقل کنیم داره به حصول نتیجه منجر میشود .
باورود کانالهای خوب پارسی زبان به ماهواره یاهست حتی در صورت ارسال نویزهای محلی هم تاثیری در ان نخواهد داشت و این چیزی بود که ما دنبال ان بودیم .ماهواره ای که شامل کانالهای خوب پارسی باشه و راحت نویز گیری بشود .
حالا با داشتن یک دیش و قرار دادن در حیاط و بالکن منزل در نویزهای وحشتناک محلی هم میتوانید به راحتی کانالهای مورد علاقه خودتان رومشاهده بفرمایید .
بزودی نویزهای محلی بی فایده و کاملا بی اثر خواهد شد چیزی که سالها دنبال اون بودیم و امروز تا ۹۰درصد انجام شده و اگر من و تو هم روی یاهست قرار بگیره ۱۰۰درصد خواهد شد .