با توجه به سوالات پیش امده در مورد فرکانسهای ۱۱۶۶۲ هاتبرد و ۱۱۵۸۵ ماهواره بدر باید خدمت دوستان عرض کنم که ۱۱۵۸۵ دو هفته ای هست افت فاحشی پیدا کرده و به همین علت هست که در نقاط بدون نویز نیز دوستان دچار مشکل شده اند .
فرکانس۱۱۶۶۲ هاتبرد نیز دو شب هست افت شدیدی پیدا کرده و احتمال تغییرات در این فرکانس زیاد هست .