cinécinéma star یکی از قدیمی ترین شبکه های پخش فیلم های فرانسوی بود و دومین شبکه ای است که امشب اعلام به خداخافظی کرده است، این شبکه در آسترا قطع می شود.
11934 عمودی ۲۷۵۰۰