شبکه جدید و اختصاصی گروه او اس ان که از بزرگترین پکیج های عربی خاورمیانه می باشد امروز روی ایر رفت. تصویر این شبکه به صورت کاملا اختصاصی توسط بچه های امروزنا گرفته شده است این شبکه osn sports box office نام دارد که قرار است برنامه های ورزشی هر ماه را در هر رشته ، ساعت و زمان برگزاری و اخبارشون را هر روز به روز کند . این شبکه نقش مهمی در شبکه های ورزشی و این صنعت دارد .