شبکه جدید اسکای بوندسلیگا ۶، ششمین شبکه ورزشی پکیج اچ دی اسکای می باشد که امروز روی ایر رفت:
Sky Bundesliga HD 6
۱۱۳۳۲ أفقی ۲۲۰۰۰