پلت فرم روسی Tricolor در نظر دارد یک پکیج مخصوص فیلم راه اندازی کند .
این پکیج در حال رایزنی و توافق با Walt Disney / MGM و Paramount و دیگر استودیوها میباشد .