شرکت معروف روسی ارتباطات ماهواره ای RSCC امروز تاریخ دقیق پرتاب جدیدترین ماهواره خود را اعلام کرد . ماهواره Express-AM5 با کمک موشک پروتون ام در تاریخ ۲۶ دسامبر از پایگاه فضایی بایکونور کشور قزاقستان لانچ خواهد شد . این ماهواره دارای ۴۰ فرستنده باند KU و ۳۰ فرستنده باند c برای موقعیت ۱۴۰ درجه شرقی که مبتنی بر پلت فرم اکسپرس در سال ۲۰۰۰ ساخته شده است .
گفته شده یکی از پلت فرم های ماهواره کشور روسیه یعنی Telekarta در این ماهواره روی ایر می رود .