دوستان فینال us open بین نادال و نواک جوکوویچ رو از دست ندید...
بازی ساعت 1:30 بعد از نیمه شب سه شنبه که میشه تقریبا 2 ساعت دیگه برگزار میشه
کانال الجزیره اسپورت 3 به زبان انگلیسی و الجزیره اسپورت **4 به صورت عربی بازی رو پوشش میدن
یورواسپورت 1 هم این بازی رو پخش میکنه