مسابقات فینال ملی ایران (WCG 2013) مصلی تهران 21 تا 25 شهریور
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مسابقات به آدرس http://www.worldcybergames.ir/ مراجعه کنید