درخواست تجدید نظر RAI در مورد حکم توقف رمزگذاری خدمات ماهواره*ای خود به دادگاه ملی ایتالیا بی نتیجه ماند .

به حکم این دادگاه، RAI به عنوان یک رسانه عمومی باید برنامه*هایش را به صورت رایگان و بدون سیستم رمزنگاری روی ایر ببرد و این یعنی یک ضربه بزرگ به RAI، چرا که RAI سال 2009 پیشنهاد 350 میلیون یورویی Sky ایتالیا برای ارائه کانال*های خود را رد کرده بود .