کانال Paramount Channel ** در اکثر پلت فرمها و اپراتورهای فرانسوی از قیبل Canalsat, Free, SFR قرار گرفته است .
این کانال مخصوص پخش فیلمهای استودیوی معروف Paramount میباشد .
این کانال در بیم واید و قابل دریافت ماهواره astra1m هم قرار گرفته که متاسفانه با تغییر سیمبل ریت این فرکانس به ۲۹۷۰۰ اندکی در دریافت مشکل درست شده است .
۱۱۸۱۷
v
29700