کمپانی یوتلست اعلام کرد Andrew Jordan مدیبر عامل سابق این کمپانی در اسیا به کمیته اجرایی و فنی یوتلست اضافه شده است .
وی در این کمیته که مقر ان در پاریس هست به رشد و مسائل کیفی این کمپانی در اسیا نطارت خواهد داشت .
در همین ارتباط Michel de Rosen مدیر عامل یوتلست از پیوستن این شخص به کمیته اجرایی اعلام خرسندی زیادی کرد و این شخص رو یک فرد بسیار حرفه ای و با دانش در زمینه ماهواره و مسائل بازاریابی / شکل دهی و مسائل مرتبط با اون دانست .

ajax loader