گروه رسانه ایی معروف AB کشور فرانسه که بیشتر ایرانی ها نیز با آن آشنایی دارند اعلام کرده به زودی شبکه های خود را به صورت اچ دی رله خواهد کرد . حرکت به اچ دی در درجه اول از طریق ماهواره آسترا پکیج کانالست و سپس از طریق adsl برای منازل و دیگر جاها خواهد بود . اگر چه تاریخ دقیقی منتشر نشده اما ژانویه ۲۰۱۴ به احتمال زیاد شبکه های زیر در ماهواره ASTRA 1M پخش اچ دی خود را آغاز می کنند و این یعنی شاید خداحافظی با یک پکیج دیگر …
AB1, AB3, AB4, AB Shopping, AB Moteurs, Action, Animaux, Chasse et Pêche, Ciné FX, Encyclo, Escales, Golf Channel France, Luck Jack.tv, Mangas, Polar, Toute l’Histoire, RTL9, RTL Shoppping, X X L , D o r c e l TV