گروه رسانه ایی پلنت ترکیه پخش یکی از شبکه های خود با نام تجاری Planet Sinema را در ماهواره ترکست به حالت تعلیق و شبکه دیگری را به نام Planet Mutfak جایگزین آن کرد . گفته می شود این شبکه اولین شبکه رسمی مخصوص آشپزی در ترکیه می باشد .
Turksat 2A (42E) 11.804 V 24444 5/6 DVB-S