نمایندگی آلمانی شرکت معتبر دیسکاوری از راه اندازی شبکه مخصوص زنان خبر داد . این شبکه تلویزیونی با نام تجاری TLC و به صورت رایگان و آزاد در دسترس زنان بین سنین ۲۰ تا ۴۹ سال قرار می گیرد . خانم سوزان Aigner Drews مدیر شبکه دیسکاوری آلمان با بیان اینکه TLC بر روی تمام سیستم عامل ها از جمله کابل، تلویزیون پروتکل اینترنت و سیستم عامل های DTH پخش می شود افزود او متقاعد شده است که جمعیت زنان آلمان آماده برای چنین چیز جدیدی خواهد بود .
TLC در حال حاضر برای ۳۰۰ میلیون خانواده در ۱۶۰ کشور سراسر جهان پخش می شود .