به نقل از پارسینه ، شنیده شده مدیران صدا و سیما اصرار داشته اند این مصاحبه باید توسط مرتضی حدیری انجام شود. اما، این درخواست با مخالفت تیم رسانه ای رییس جمهور مواجه شده است.تیم رسانه ای رییس جمهور که محمد رضا صادق در راس آن است به آقای عبدالرشیدی به عنوان مصاحبه کننده با رییس جمهور تاکید کرده بودند که این مصاحبه باید برخلاف مصاحبه های “حیدری- احمدی نژاد” چالشی باشد و نباید تبدیل به یک گفتگوی تشریفاتی و یک سویه شود.