پخش تلویزیون دولتی قرقیزستان با نام EL-TR از طریق ماهواره آذربایجان AzerSpace 1/Africasat-1A (46 ° E) و از طریق پروایدرVICUS-LUXLINK آغاز شد.این ایستگاه هنوز هم از طریق ماهواره ترکست در دسترس می باشد .و به زودی نیز مانند شبکه های اذربایجان این مسیر را ترک خواهد کرد .

مشخصات فنی شبکه در ماهواره ترکست :
Turksat 3A (42°E), tp. 20 (11,640 GHz, pol. H, SR:3700, FEC: 3/4; DVB-S/QPSK)
مشخصات فنی شبکه در ماهواره AzerSpace 1:
AzerSpace 1/Africasat-1A (46°E)
tp. 2K (11,014 GHz, pol. H, SR: 28500, FEC: 5/6; DVB-S/QPSK) ID: ELTR
PID V: 4130 (MPEG-2/SD)
PID A: 4140
PID PCR: 4110
SID: 41
PID PMT: 4100
Provider: VICUS-LUXLINK