مسئولان رادیو و خدمات عمومی تلویزیون کروات hrt برنامه جزئیات طرح پاییز و انطباق آن با جهت گیری این شبکه را اعلام کردند که بر این اساس تعدادی از محتوای جدید برنامه ها ، فیلم های متعدد ، مجموعه و سریال ها و امکانات دیگر را به ارمغان می آورند . گفته شده به زودی تمام برنامه شبکه های این رسانه با فرمت ۱۶:۹ پخش خواهند شد .