رسانه عمومی کشور آلمان ard هم امروز اعلام کرد تا سال ۲۰۱۷ به سیستم دیجیتال زمینی dvb-t2 کوچ خواهد کرد . با انتقال به سیستم جدید پخش برنامه های بیشتر، از جمله محتوای اچ دی به عنوان راه استراتژیک مهم و کاربر پسند را شاهد خواهید بود . برای دریافت این سیستم فقط گیرنده و تلویزیون اچ د ی کافیست .