حتما با مرور اخبار به اختلاف موقعیت مداری ۲۸٫۲/۲۸٫۵ درجه شرقی توسط دو اپراتور SES و یوتلست در این سال ها پی برده اید . دیروز در مرحله اول شرکت SES برنده این اختلاف اعلام شد و قرار است از ۴ اکتبر در باند ۵۰۰ مگاهرتز و در رنج فرکانسی ۱۴۵۰-۱۱۷۰۰/۱۲۵۰۰-۱۲۷۵۰ که در اختیار اپراتور یوتلست و ماهواره Eutelsat 28A است را به فرستنده های خود اضافه کند . این یعنی قرارداد با شرکت های ARQIVA ، Globecast و از دست دادن درآمد و سود حاصل از اجاره فرستنده برای یوتلست و افزایش متناظر برای SES که البته گفته شده یوتلست در مرحله دوم داوری نیز برای بدست آوردن حقوق خود ادامه خواهد داد .