طبق اطلاعیه این شبکه که متعلق به فرزان دلجو هست merci tv بزودی (اول اکتبر) در فرکانس زیر از هاتبرد روی ایر خواهد رفت :
۱۱۶۴۲
h
27500