شبکه روسی و پورنوی جدیدی قراره در مدار ۵۳ درجه شرقی و در ماهواره Express AM-22 با نام O-la-la شروع به کار کند این شبکه قراره با فرمت تصویری Mpeg -4 وبا سیستم کدگذاری Irdeto رمزگذاری شود برنامه های این شبکه مخصوص بزرگسالان و عمدتا از تولیدات آمریکایی تشکیل شده است و قراره در شب ساعت ۲۳:۰۰-۰۳:۰۰ ساعت به وقت مسکو پخش شود .