همانطور که دوستان و همکاران عزیز در هفته گذشته راجع به خرید حق پخش لالیگا توسط کانال ۱tv افغانستان در مدار ۵۲٫۵ درجه شرقی مطلب زدند دیشب فرصتی دست داد تااین مسئله رو ارزیابی کنم که نکات جالبی رو در بر داشت.
امتیاز قطعا خریداری شده و دزدی نیست و این نشان از پیشرفت کانالهای افغان داره بر خلاف شبکه های ورزشی ما .
نحوه پخش هم جالب هست و در گوشه های صفحه نوشته هایی رو مشاهده میکنید که امکان دزدی از این کانال رو هم کم میکنه که ایده بدی هم نیست .
با این روند باید بزودی شاهد پیشرفت بیشتر شبکه های افغان باشیم در حالیکه ما همچنان بدنبال چسباندن ارم به گوشه کنار کانالهای خودمان هستیم !