آموزش وارد کردن کد به 26 رسيور
******************************************

رسیور ها Starsat مدل 550-650-3100-3200-3500 چنانچه با برنامه جدید
برنامه ریزی شده باشد برای ورود به منو کد دهی ابتدا menu را زده سپس
به گزینه instalition رفته و گزینه inpud cod را انتخاب نمائید در این
حالت جدول کدها ظاهر شده و می توانید کدها را وارد نمائید


در استارست Sr-x5d دکمه صفر را می زنید . همچنین برای ورود به صفحه کددهی بیس ، دکمه منو سپس دکمه قرمز کنترل.


**************************************************

2- برای رسیور ها Starsat 120-130-150-200Astra-Starcom--Omax برای ورود به
منوی کد دهی این رسیور ابتدا menu را زده سپس به قسمت Stbseting رفته
ولی وارد آن نشوید در این حالت شماره 1234 را وارد کنید تا جدول کدها
ظاهر شود.

همچنین برای مدلهای 190 و 220 بر روی یکی از کانالهای کد شده دکمه صفر را بزنید


**************************************************

3- برای رسیور ها SkyX و Strong مدلII4610-4620-4630-4800II برای ورود به
منو کد دهی این رسیور بر روی یک کانال کد شده رفته و شماره 8282 را
وارد کنید تا جدول کدها ظاهر شود**************************************************

4- کلیه رسیور های Topfiled برای ورود به منو کد دهی این رسیور وارد menu
شوید سپس به قسمت نمایش دهنده ورژن رسیور رفته و شماره 121 را وارد
نمائید تا جدول کدها ظاهر گردد


**************************************************

5- برای رسیور های Starport 9550 برای ورود به منو کد دهی این رسیور menu
را زده سپس به قسمت وضعیت رسیور رفته در قسمتی که مربوط به تغییر زبان
است شماره 9999 را وارد کنید تا جدول کدها ظاهر گردد


**************************************************

6- برای رسیور های mvisaion برای ورود به منو کد دهی ابتدا menu را زده سپس شماره 9999 تا جدول کدها ظاهرگردد

**************************************************

7- برای رسیور های technosat برای ورود به منو کد دهی این رسیور می بایست
بر روی کانال کد شده رفته سپس شماره 9911 را وا
رد کنید تا جدول کدها
ظاهر گردد


**************************************************

8- برای رسیور techview برای ورود به منو کد دهی این رسیور کافی است 4 بار کلید قرمز روی کنترل را بزنید تا جدول کدها ظاهر گردد


**************************************************

9- برای رسیور های troman برای ورود به منو کد دهی این رسیور menu را زده
سپس به قسمت انتخاب زبان رفته و ok کنید سپس شماره 9999 را وارد کنید
تا جدول کدها ظاهر گردد

**************************************************

10- برای رسیور های Loranceبرای ورود به منو کد دهی ابتدا menu را زده سپس
به قسمت system information رفته و شماره 2121 را بزنید سپس به قسمت
edit key وارد شده و شماره 9244 را بزنید تا بتوانید کدها را وارد کنید


**************************************************

11- رسیور های Fortecstar 9800 برای ورود به منو کد دهی ابتدا menu را زده سپس شماره 9244 را زده و Ok کنید تا جدول کدها ظاهر گردد


**************************************************

12- رسیور های Lazer بدون کارت برای ورود به منو کد دهی ابتدا menu را زده سپس شماره 9317 را وارد کنید تا جدول کدها ظاهر گردد


**************************************************

13- برای رسیور های Laser 2003 ci برای ورود به منو کد دهی این رسیور ابتدا
menu را زده سپس شماره 1234 را بزنید تا جدول کدها ظاهر گردد

**************************************************

14- برای رسیور های Qmax برای ورود به منو کد دهی بر روی کانال کد شده رفته و کلید exit را بزنید تا جدول کدها ظاهر گردد

**************************************************

15- برای رسیور های Digital-allword برای ورود به منو کد دهی بر روی کانال کد شده رفته و کلید exit را بزنید تا جدول کدها ظاهر گردد


**************************************************

16-برای رسیور های e****box 1&2به منو قسمت ادیت کد عدد 1004 را وارد کرده وارد قسمت کددهی میشوید


**************************************************

17- برای رسیور های هایFortecstar 5600 plus روی ادیت کد عدد 1010 را وارد
کنید وبرای رسیور Fortecstar Lifetime ابتدا menu سڀس در قسمت input
code عدد 1010 را وارد کنید برای رسیور های Fortecstar Plati روی edit
code عدد 1001 را وارد کنید و برای مدلهای Fortecstar 5600-V2 مدل
تینور LG ابتدا menu بعد روی قسمت Language و بعد قسمت safe mode عدد
2003 را وارد کنید


**************************************************

18-برای رسیور های های Startrack اول menu بعد روی قسمت Lock control عدد
19370که بعد به شما میگه کد را وارد کنید که شما عدد 2486 را بزنید ولی
اینجا هیچ اتفاقی نمی افتد برید روی قسمت بازی Game و اونجا صفحه کد
را می بینید برای Digisat هم همین کارها را انجام دهید.


**************************************************

19- برای رسیور های RangerوSuper Lazer 15000وmvisaion اول menu بعد عدد
9999 را وارد کنید یک ستون اضافه خواهد شد به اسم Smart Card در آنجا
میتوانید کدها را ویرایش کنید.

**************************************************

20- برای رسیور های های Starport 9550 ابتدا menu را زده سپس به قسمت Stb
status رفته در قسمت Language عدد 9999 را وارد کنید تا جدول کد ها
ظاهر شود


**************************************************

21- برای رسیور های های Sky 1و1aو1b بر روی یک کانال دکمه قرمز و بعد زرد را بزنید

**************************************************

22-برای رسیور های های Troman وارد menu سڀس به قسمت نمایش دهنده ورژن رسیور خود رفته و عدد 121 را بزنید تا جدول کد دهی ظاهر شود


**************************************************

23-برای رسیور های TechView بر روی یک کانال 4 بار کلید قرمز روی کنترل را بزنید


**************************************************

24- برای رسیور های Technosat بر روی یک کانال کد شده رفته سڀس عدد9911 را وارد کنید

**************************************************

25- برای رسیور های Hornet و Kaon بر روی یک کانال به ترتیب دکمه زرد آبی *** menu را فشار دهید تا جدول کددهی ظاهر شود

**************************************************

26- برای رسیور های استارست مدل 190- 220

برای وارد شدن به منوی کددهی رسیور استارست 190 روی کانال کارتی عدد 0 را
بزنید. صفحه ادیت کدها باز خواهد شد. برای وارد شدن به منوی کدددهی
سیستم Biss در رسیور 190 روی منو دگمه قرمز را بزنید


**************************************************